Ochrana nezletilých

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných, které jsou nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, a svojí podstatou jdou zcela proti poslání a učení církve.

Papež František označil tři možnosti zneužívání:

Církev řeší tuto problematiku celosvětově a k tomu byla zřízena v roce 2013 Papežská komise na ochranu nezletilých. Papež František vydal dva apoštolské listy motu proprio Jako milující matka (Come una madre amorevole) a Vy jste světlo světa (Vos estis lux mundi)

Dopady zneužívání poznamenají celou osobnost člověka, můžeme je rozdělit na psychologické, fyzické, psychosociální a duchovní. Kdo má zkušenost se zneužíváním, potřebuje přijetí, naslouchání, pochopení a podporu. Nestačí jen omluva či žádost o odpuštění ze strany viníka, ale konkrétní pomoc ze strany církve. Zranění bývá často ukryté hluboko v nevědomí, ozývá se mnohdy až po mnoha letech. Důvodem bývá strach z pachatele i z odsouzení.

Situace v českých a moravských diecézích

Jednotlivé diecéze takovéto případy řeší na základě společného dokumentu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR.

Česká biskupská konference se společně s konferencemi vyšších řeholních představených zřídila Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí zneužití duchovním či laikem v rámci činnosti církve.

Zpravodajství k problematice z webu cirkev.cz

image:Image Rupnikovy mozaiky byly odstraněny z kostela sv. Jana Pavla II. ve Washingtonu

Rupnikovy mozaiky byly odstraněny z kostela sv. Jana Pavla II. ve Washingtonu

Datum publikace: 26.4.2024 v 14:29

Hlavní zprávy

Rada Kolumbových rytířů rozhodla odstranit mozaiky vytvořené P. Marko Rupnikem z kaplí Redemptoris Hominis a Luminous Mysteries v poutním kostele sv. Jana Pavla II. ve Washingtonu. Podle vyjádření bratrstva odporují víře, morálce a křesťanské zbožnosti a nepatří do posvátných prostor. Rada Kolumbových rytířů také oznámila, že díla Rupnika nahradí jiné vhodné liturgické umění a požádala národní představitele rytířů, aby naplánovali odstranění těchto uměleckých děl a zároveň žádá o zveřejnění omluvy za to, že se touto záležitostí nezabývali dříve. Rytíři ve svém prohlášení uvedli: „Mozaiky vytvořené P. Rupnikem v kostele sv. Jana Pavla II. odporují víře, morálce a křesťanské zbožnosti a postrádají uměleckou hodnotu vzhledem k tomu, že se Rupnik dopustil sexuálního zneužívání.“ Rupnikova umělecká díla také bratrstvo vyřadilo ze svých letáků a dalších vydávaných materiálů. Zdroj: Zenit

image:Image Vatikánu byla předložena nová obvinění ze zneužívání Marko Rupnikem

Vatikánu byla předložena nová obvinění ze zneužívání Marko Rupnikem

Datum publikace: 10.4.2024 v 10:14

Hlavní zprávy

Pět obvinění z údajného zneužívání, kterého se měl dopustit P. Marko Rupnik, bylo předloženo 3. dubna Dikasteriu pro nauku víry, kde v současné době probíhá vyšetřování případu, co papež František rozhodl zrušit promlčecí lhůtu v kauze tohoto slovinského kněze. Tyto případy představují další vývoj v kauze kněze Marko Rupnika, jezuity, který je obviněný, že se v průběhu několika desetiletí dopouštěl závažného sexuálního, duchovního a psychického zneužívání u nejméně 20 žen. Jak informovala italská tisková agentura Ansa, obvinění pěti obětí předložila 3. dubna na vatikánském dikasteriu italská právnička Laura Sgrò. Jsou mezi nimi dvě ženy, které se o svá svědectví podělily na únorové tiskové konferenci v Římě, u dalších tří žen jde o dosud neznámé případy.Mirjam Kovac na této tiskové konferenci 21. února uvedla, že trpěla duchovním a psychickým zneužíváním, nikoli však sexuálním, a společně s Glorií Branciani vyprávěly také o tom, co zažívaly v komunitě Loyola, instituci, kterou Rupnik na počátku 90. let ve Slovinsku spoluzaložil.Od října loňského roku, kdy papež František zrušil promlčecí lhůtu této kauzy, se neobjevily žádné další zprávy týkající se Rupnikova vyšetřování. Jak informoval tehdy Svatý stolec, pontifik požádal Dikasterium pro nauku víry, aby obvinění přezkoumalo a zahájilo nový proces. Nečekané veřejné vystoupení dvou údajných obětí na tiskové konferenci v únoru však znamenalo obrat. Několik hodin po jejím skončení vydala vatikánská tisková kancelář prohlášení, ve kterém uvedla, že případ v současné době zkoumá Dikasterium pro nauku víry, a že se v uplynulých měsících na základě příkazu od papeže obrátilo na instituce a osoby, které jsou v této záležitosti různými způsoby zapojeny, aby získalo k případu dostupné informace. Podle tiskového odboru by dikasterium mělo prostudovat veškerou získanou dokumentaci a určit, jak dále postupovat.P. Rupnik zatím neučinil ke kauze žádné prohlášení, pouze je známo, že je od října 2023 inkardinován v diecézi v rodném Slovinsku.Zdroj: CNA

image:Image „Hlas obětí je pro mě důležitý“: arcibiskup Nuzík se setkal s oběťmi zneužívání

„Hlas obětí je pro mě důležitý“: arcibiskup Nuzík se setkal s oběťmi zneužívání

Datum publikace: 23.3.2024 v 08:40

Hlavní zprávy

Modlitba, společná diskuze a individuální rozhovory tvořily náplň setkání, při kterém se arcibiskup Josef Nuzík v den pouti k Panně Marii Bolestné, v pátek 22. března 2024, sešel v Kroměříži s oběťmi zneužívání v církvi a mimo jiné se jim za utrpěnou bolest omluvil. Setkání zahájila odpolední adorace v křestní kapli kostela sv. Mořice, při které zněla slova křížové cesty, připravené jednou obětí zneužívání. „Při setkání se ženami jsi chtěl, aby pochopily, nad čím skutečně mají plakat, a já chci, aby biskupové a kněží pochopili, že oběti mají nárok cítit hněv a nejistotu, že i skvělý kněz může být pachatelem a jeho skvělá pověst obětem brání jeho skutky oznámit… Ty ses na kříži cítil opuštěný svým Otcem, a já se cítila opuštěna i tebou a zdálo se mi, že cenný je pro tebe jen tvůj kněz a já nejsem víc než jeho bezcenná hračka…“ neslo se kaplí.Během mše svaté arcibiskup Nuzík připomněl, že smyslem setkání je prosit za ty situace, kdy zejména v církvi došlo k sexuálnímu zneužití nebo zneužití moci. „Stojíme pod křížem jako Maria a ukazujeme Ježíši Kristu svou bolest. Není to prázdné gesto a nechceme tím ani říct, ze nic víc se už nemusí dělat. Je to přiznání, že na všechno nestačíme, a prosba, aby ti, kdo tuto bolest působí, pochopili,“ zmínil ve své promluvě a s odkazem na slova prvního čtení dodal: „Svatý Pavel se ptá, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy, a odpovídá, že vůbec nic a nikdo. Bolest zneužívání vede člověka k osamocení, a proto chceme prosit, aby nikoho neodloučila od Kristovy lásky a od bratří a sester.“ V závěru bohoslužby se pak jménem církve omluvil všem obětem a povzbudil k odvaze a otevřenosti všechny, kdo zneužívání prožili, aby se nebáli o něm hovořit.Pozvání k následnému večernímu setkání v prostorách svatomořické fary přijala asi desítka osob – nejen z olomoucké arcidiecéze, ale i ze vzdálenějších míst. Přítomen byl také zástupce z „Někdo Ti uvěří“, který představil činnost tohoto spolku a jeho pomoc obětem zneužívání v církvi. Na rozdíl od minulého setkání, které se uskutečnilo v polovině září loňského roku na Velehradě, byli přítomni také zástupci interdiecézního soudu v Olomouci, kteří se případy zneužívání zabývají. Přítomným stručně představili vývoj v této oblasti.„Diskutující se ptali na informovanost v běžících kauzách a požadovali, aby se závěry případů, které jsou živé, byly vždy seznamovány dotyčné farnosti, a také aby ten, kdo žádost o prošetření podává, byl průběžně informován o vývoji případu,“ shrnul arcibiskup Nuzík a dodal: „Setkání tak bylo oboustranně přínosné, protože já jsem se svými spolupracovníky mohl objasnit, jak tyto procesy probíhají, a naopak jsme si mohli vyslechnout, co bychom podle těch, kdo se se zneužíváním setkali, mohli zlepšit.“Po asi hodinové společné diskuzi pak mohli účastníci využít také nabídky k individuálním rozhovorům s arcibiskupem i zástupci církevního soudu. Ještě předtím ale arcibiskup Nuzík zdůraznil, že další setkání tohoto druhu by se mělo uskutečnit opět v září na Velehradě a že je vedle toho nadále k dispozici každému, kdo by s ním v těchto věcech chtěl hovořit. „Kdokoli se nechce nebo nemůže zúčastnit modlitebních setkání, má možnost domluvit si na arcibiskupství schůzku se mnou. Já mu budu rád naslouchat, protože hlas obětí je pro mě důležitý.“

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat tyto stránky, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies. Jde o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování webových stránek a všech jejich funkcí. Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou.